sassico pricing icon

پکیج حرفه ای

169000


  • 50 قالب آماده
  • 30 افزونه متنوع
  • صفحه ساز المنتور
sassico pricing icon

پکیج تجاری

189000


  • 50 قالب آماده
  • 30 افزوه متنوع
  • صفحه ساز المنتور
  • فروشگاه اینترنتی
sassico pricing icon

پکیج استارتر

149000


  • 50 قالب آماده
  • 30 افزونه متنوع
  • صفحه ساز المنتور